Ceník služeb

   
ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POPLATKY  
Roční čtenářský poplatek - dospělí                                                        50,- Kč    
Roční čtenářský poplatek - důchodci, ZTP, studenti 30,- Kč
Roční čtenářský poplatek - děti, studenti do 15 let 30,- Kč

 

   
SANKČNÍ POPLATKY - UPOMÍNKY  
DOSPĚLÍ  
1. upomínka     20,- Kč    
2. upomínka 30,- Kč
3. upomínka 40,- Kč
DĚTI, STUDENTI, DŮCHODCI  
1. upomínka 10,- Kč
2. upomínka 20,- Kč
3..upomínka 30,- Kč
Duplikát čtenářského průkazu 10,- Kč
Poplatek při ztrátě nebo poškození knihy: cena knihy +    40,- Kč
Poplatek při ztrátě nebo poškození periodik: cena časopisu + 20,- Kč

 

   
VYUŽITÍ POČÍTAČŮ  
Internet - registrovaní čtenáři zdarma
WORD, EXCEL, ostatní práce na PC zdarma
Tisk, kopírování  
- 1 stránka černobílá 3,- Kč
- skenování 3,- Kč

 

   
MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY (MVS)  
- náklady na poštovné a balné

 120,- Kč

   
KOPÍROVÁNÍ  
formát A4 jednostranně 3,- Kč
formát A4 oboustranně 6,- Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.